Barbara Haczewska Członek Zarządu
Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w 1980r.

Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność
w Gdańsku w 1981r

Działacz podziemnej Solidarności w stanie wojennym
Strona informacyjna (w przygotowaniu)
barbara.haczewska.pl   ireneusz.haczewski.pl